2018 BÜYÜK FIRSAT OLABİLİR Mİ ?

2018 BÜYÜK FIRSAT OLABİLİR Mİ ? haberinin gerçek görüntüsü.

Yazdır

2018-01-03 09:09

24 Aralık 2017 günü 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayınlandı. Bu Kararnamelerde, ekonomimizi ve özellikle Niğde ekonomisini yakından ilgilendiren iki düzenleme var.

 

Bunlardan birisi, yöremizin pancar ekimi yapan çiftçimizi yakından ilgilendiren ŞEKER KURUMU’nun kapatılmasıdır. Şeker Kurumu’nun görevleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredildi.

 

Diğeri ise ASKERİ FABRİKA ve TERSANELERİN şirketleştirilmesidir. “ASFAT” isimli şirket kurulmuştur. Ayrıca Jandarma teşkilatının, ihtiyaç tedarikinde Savunma Bakanlığı kanalını değil, doğrudan Savunma Sanayi Müsteşarlığı kanalını kullanılacak olmasıdır.

 

Bilindiği gibi Niğde-Bor’da askeri fabrikamız mevcuttur. Ayrıca bu fabrika alanı içerisinde bir de İkmal Komutanlığı birimi mevcuttur.

 

Askeri fabrikada; “römorklar” üzerine monte edilen dolaplar, çamaşır makineleri, soğutucu dolaplar, fırınlar ve ocaklar ihtiyaç duyulan bölgelere tren ve kamyonlar vasıtasıyla karayoluyla nakledilmektedir. Halen fabrikada elli civarında personel (işçi) çalışıyor sanırım.

 

Yeni düzenleme ve şirketleşmenin (ASFAT) bu alanda özel sektör mantığı ile anlayışını getireceğini ve bir atılım imkânı yaratma potansiyeli taşıdığı kanaatindeyim.

 

Çünkü ilçemizde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ile koordinasyon sağlanarak fabrikasyon üretim fırsatı yakalanılabilinir. Kurulan şirket yoluyla mevzuat kolaylığı ve rahat üretim imkânı kazanılabilinir.

 

Römorkla taşımanın, “konteyner” ile taşımaya dönüşmesi ile; şu andaki Seyyar Sahra Ünitesi, fabrikasyon konteyner üreten bir merkez haline gelebilir. Şirkete konulan büyük sermaye ile desteklenerek ilimiz, “lojistik” üs ve tesis haline dönüşebilir.

 

Böylece; üretilecek konteyner üzerine monteli araç ve donanımla hem askeri hem afetlerle ilgili her türlü sürekli veya acil olağanüstü hallerde yurt içi ve yurt dışı ihtiyaca anında ulaşılabilecek bir lojistik merkez ve ikmal merkezi konumuna ve potansiyeline kavuşuruz.

 

Mevcut askeri alan bu işe çok uygundur. Demiryolu da bu alan içerisinden geçmektedir. Ankara – Adana otoyolu bağlantılıdır. Ayrıca yarım halde bulunan ve tamamlanması arzu edilen HAVAALANI ile de aynı mevkidedir. Üretilen malzeme ve araçlar,

askeri nakil vasıtası ile bu havaalanından yurdumuzun her köşesine anında ulaştırılabilinir. Yani bu havaalanı, sivil ihtiyaç kadar askeri nakliye için de bulunmaz bir fırsattır.

 

Trenle dört günde, karayolu ile iki – üç günde gidilebilecek afet ve diğer ihtiyaç bölgelerine, havaalanı sayesinde aynı gün içinde gidilerek acil ihtiyaç duyulan donanım anında hazır hale getirilebilinir.

 

Kısacası bu lojistik tesisin ve ikmal merkezinin yanındaki havaalanı; sivil ihtiyaç, askeri ihtiyaç ve afet anında ulaşım için elzemdir.

 

2018 yılı bütçesinde ödenek konulmaması önemli değildir. Bütçe Kanununda bulunan ek ödenek ve yedek fonlardan bu havaalanı anında tamamlanabilinir.

 

Bu yeni şirketleşmenin, ilimizin “lojistik” merkez ve “ikmal” merkezi haline gelmesine yarayacak büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. İnşallah dağ fare doğurmaz.

 

2018 yılının iyi takip edilerek; ekonomik kalkınmamız için bir fırsata dönüştüğü, umut ve kazanç dolu, karamsarlığın ve kayıpların telafi edildiği bir dönem olmasını diliyorum.

 

Sevgi ve Saygılarımla.

 

Akın GÖNEN

Devlet E. Bakanı

17 - 20. Dönem Niğde Milletvekili

02.01.2018